Avís Legal

Avís legal i condicions d'ús web

L'ús d'aquest Lloc web està subjecte al que estableix el present avís legal i condicions d'ús web, de manera que l'usuari haurà de llegir-lo detingudament.

L'accés al web, i l'ús dels materials continguts en el mateix impliquen que l'usuari ha llegit, coneix i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions, havent d'accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement, donat que les mateixes podran ser modificades de manera unilateral per part del titular del Lloc Web.

Dades identificatives

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (endavant, LSSI-CE) es facilita la informació general d'aquest Lloc Web.

El titular del domini web privateservicer.com és BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L., amb NIF número B-67231993, amb domicili a Plaça Francesc Macià de Barcelona (Espanya) amb Codi Postal 08029, degudament inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Volum 46452, Foli 72, Full B-520470, Inscripció 1ª.

El present avís legal regula l'ús del domini privateservicer.com, ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de la utilització del mateix.

Usuaris

Tindrà la condició d'usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui en aquest lloc web. Es presumeix que l'usuari ha llegit el present Avís legal i condicions d'ús i accepta el contingut del mateix.

Condicions d'ús

L'accés i ús del web és de caràcter gratuït, sense necessitat d'autorització, subscripció o registre previ.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents condicions, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

No es garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideixi accedir i / o navegar a la pàgina web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, i ha de assegurar-se que tal accés i / o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Modificacions

BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L. es reserva la facultat de modificar el present avís legal de manera unilateral, produint efectes des del moment de la publicació.

Contingut i qualitat de la pàgina

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i serveis prestats per PRIVATE SERVICER, consistents en l'assessorament, gestió i valoració dels actius immobiliaris, generant oportunitats d'inversió immobiliària.

L'usuari haurà de tenir en compte que aquest material pot no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions presentades.

El titular del web posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant la mateixa, compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitud, veracitat, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, no es garanteix el complet compliment d'aquests estàndards de manera permanent.

La visualització a Internet del present lloc web és de caràcter indefinit. No obstant això, el titular del web es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el lloc web.

El mer accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l'usuari, no li genera cap tipus de compromís vinculant ni contractual. L'accés a la informació és merament informatiu, consultiu i / o publicitari.

Notificacions

L'usuari podrà comunicar-se amb el titular del web a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i/o mitjançant el número de telèfon (+34) 936.550.915.

Les notificacions i comunicacions realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que enviem a l'usuari siguin per escrit. Mitjançant l'ús de la pàgina web, l'usuari accepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari reconeix i accepta que qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o materials que s'aporten com a part de la pàgina web, pertanyen a BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L., o als titulars dels mateixos, que van atorgar llicència per al seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i / o vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans, i dissenys, selecció de materials usats, així com sobre l'estructura, presentació de qualsevol informació i / o contingut d'aquest Lloc Web.

El contingut del web és considerat programa d'ordinador, de manera que queda subjecte a la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional sobre la matèria.

Es prohibeix de manera expressa la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest web, amb o sense ànim de lucre, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa i per escrit del titular del web.

El mer accés al lloc web no atorga en cap cas autorització o llicència del titular del mateix per a fer ús de cap dels continguts i / o informació del mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l'ús estrictament personal.

Protecció de dades de caràcter personal

La informació o dades personals que facilita l'usuari a través de la pàgina web, seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de privacitat, i de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Les dades de caràcter personal proporcionades per part de l'usuari mitjançant el lloc web formaran part de la base dades i el sistema de tractament (fitxers i registres d'activitat) titularitat de BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L. com a responsable de tractament, i seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privacitat amb les finalitats indicades per a cada cas. Aquesta informació té caràcter confidencial i secret, no podent ser revelada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l'usuari en qüestió.

L'usuari té dret d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició al mateix i portabilitat de les seves dades personals, els quals podrà exercir a través de l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o per correu postal a Plaça Francesc Macià 7, planta 10 de Barcelona (Espanya) amb Codi Postal 08029.

Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat.

Política de cookies

S'informa als usuaris que des privateservicer.com es podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips i terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin atorgat el seu consentiment després d'haver-los facilitat informació de manera clara i completa sobre la seva utilització.

Per a més informació, pot consultar la Política de Cookies.

Enllaços

En el present lloc web es podran incloure mitjans d'enllaç, com ara links, banners, botons o altres similars, que vinculin a llocs de tercers. La instal·lació d'aquests enllaços té per objecte facilitar a l'usuari la recerca i accés d'informació disponible a Internet.

En el moment en què l'usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el present web, el present Avís legal i condicions d'ús, la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, atès que els llocs web als que accedeix l'usuari estan subjectes a les seves pròpies condicions i polítiques de privacitat.

El titular d'aquesta web no assumeix cap responsabilitat respecte dels continguts dels enllaços de tercers, ni pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús o il·licitud dels mateixos, les comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web als quals accedeixi l'usuari i que no siguin gestionats pel titular d'aquesta web, el qual declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d'aquests.

Limitació de la responsabilitat

Els usuaris d'aquest web accedeixen al mateix pel seu propi compte i risc, assumint la responsabilitat de les conseqüències derivades d'aquest accés. El titular del Web no es fa responsable dels errors o omissions que pogués contenir, si bé posa tots els mitjans al seu abast per prevenir-los.

El titular del Web podrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut del mateix, causant danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar al web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament del lloc web, així com els equip, sistemes i programes dels usuaris .

Així mateix, el titular del Web no és responsable de les decisions preses per l'usuari com a conseqüència de la informació facilitada a través d'aquesta, o altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al seu control.

Accions legals

BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L. es reserva la facultat d'exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d'aquest Lloc Web i els seus continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

Llei aplicable i jurisdicció

El present avís legal i condicions d'ús es configura com un contracte de condicions generals d'adhesió i regula la informació general que el prestador de serveis de la societat de la informació titular del lloc web ha de proporcionar a la seva pàgina, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, als destinataris del servei.

Les presents condicions, així com la relació entre el titular del Web i l'usuari es guiaran i interpretaran de conformitat amb la normativa espanyola.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.