Política de Privacitat

Política de Privacitat

La present Política de Privacitat compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades), amb la normativa nacional reguladora de la matèria així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En accedir a privateservicer.com, es recullen dades de caràcter personal de l'usuari, el tractament dels quals resta subjecte a aquesta Política de Privacitat.

Responsable del tractament

El responsable de tractament de les dades personals facilitades per l'Usuari en accedir al Lloc Web és BASA TALLER PRIVATE SERVICER SL, amb NIF número B-67231993, domicili social situat a Plaça Francesc Macià 7, planta 10 de Barcelona (Espanya) amb Codi Postal 08029 i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46.452, Foli 72, Full B-520.470, Inscripció 1ª.

Les dades personals i informació recollida mitjançant aquest lloc web seran emmagatzemats i gestionats per BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L. amb la deguda confidencialitat, amb base a l'interès legítim del responsable de tractament i, si és el cas, el seu consentiment.

El responsable de tractament es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica adequades per a la seva protecció, que estableix la normativa esmentada anteriorment, amb la finalitat d'impedir l'accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Fins del tractament

Les dades que es recullen a través del lloc web privateservicer.com són:

  • Dades identificatives, com ara nom, cognoms, dades de contacte, etc.
  • Una altra informació addicional que es recapta quan l'Usuari es posa en contacte amb el servei d'atenció al client o al respondre una enquesta.

El fet de no facilitar alguna informació obligatòria en el moment d'emplenar el formulari de dades, pot suposar la impossibilitat de facilitar la informació o els serveis sol·licitats.

El tractament de les dades personals subministrades per l'usuari tindrà les següents finalitats:

  • Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents formularis en línia de la pàgina web, o rebudes a través dels mitjans electrònics utilitzats per l'Usuari per posar-se en contacte amb PRIVATE SERVICER.
  • Comunicació amb els usuaris i / o clients a través dels seus correus electrònics, trucades telefòniques o altres mitjans de comunicació equivalents, en relació als serveis contractats sempre que es a raonable i / o necessari.
  • Gestionar les necessitats de l'empresa, portant a terme l'anàlisi o millora dels Serveis i del lloc web, així com el funcionament i les seves eines. Un exemple seria l'anàlisi del comportament de l'usuari i estudi de la manera en què fa servir el lloc web (cookies).
  • Per als interessos legítims de PRIVATE SERVICER, com ara fer complir les condicions del lloc web i dels serveis, dur a terme l'administració de les necessitats empresarials.

Quan l'usuari ho consenti expressament, es podran utilitzar a més, per:

  • Realitzar comunicacions comercials i màrqueting sobre els productes i serveis oferts en www.privateservicer.com
  • Utilitza cookies i altres tecnologies de seguiment per proporcionar ofertes dels serveis de BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L, en llocs web de tercers.

L'usuari es compromet a proporcionar dades personals veraces i a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes al responsable de tractament. En cas que l'usuari faciliti dades personals de tercers, aquest garanteix haver-los informat i haver obtingut el seu consentiment per ser aportats amb les finalitats indicades en aquest apartat. Qualsevol pèrdua o dany causat a la pàgina web, al responsable de la mateixa o a un tercer mitjançant la comunicació d'informació inexacta, errònia o incompleta en els formularis de registre, serà de la seva responsabilitat.

Els serveis disponibles a través de la present web no podran ser utilitzats pels menors d'edat sense prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables dels actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec. En la mesura que el responsable de tractament no té capacitat per conèixer la veritable edat dels usuaris, s'adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals que s'habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, excloent-se de tota responsabilitat BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L. o a la pàgina web.

Període de conservació de les dades personals

El termini de conservació de les dades personals serà el necessari per dur a terme els fins per als quals van ser recollits, establerts en la present Política de Privacitat, i si és el cas, mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment.

En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran conservats de manera bloquejada per atendre possibles reclamacions judicials, administratives o fiscals durant els terminis fixats en la normativa aplicable.

Destinataris de les dades

Les dades facilitades per l'usuari no es comunicaran a tercers, llevat que sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb BASA TALLER PRIVATE SERVICER S.L. o prèvia autorització expressa de l'usuari.

Drets dels usuaris

El responsable de tractament es compromet a respectar la confidencialitat de les dades personals dels usuaris i a garantir-los l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició al mateix o portabilitat de les seves dades. Així mateix, l'usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat dirigint-se a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al correu postal de l'adreça del domicili indicat anteriorment.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà d'acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document equivalent, petició a la qual es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

Si l'usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable, tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de poder dur a terme qualsevol altre recurs administratiu o accions legals pertinents.

La present Política de Privacitat podrà ser revisada, actualitzada i modificada en qualsevol moment, i el responsable de tractament informar els usuaris a través del web o de l'adreça de correu electrònic facilitada per aquests. Així i tot, serà necessària la revisió de la mateixa per part de l'usuari de forma periòdica o cada vegada que accedeixi al lloc web amb l'objectiu d'estar correctament informat sobre el tipus de dades recopilades i el seu tractament automatitzat.